Diagnostics

”Att mäta är att veta – allt annat är att gissa.”
Detta har vi förstått och därför erbjuder vi våra kunder olika verktyg för att de skall få veta vad som är orsak till deras besvär.
Vi använder Inbody, BICOM, FMS, Blodprover och manuell undersökning.