Företagshälsa

– som den borde vara.

Ta fram ditt företags HÄLSOPOTENTIAL

Från Sjukt till Friskt –Din Personal är din viktigaste tillgång. För alla är ju överens om att ingen vill vara kund i sjukvården. Med Fysiotests modell tar vi pulsen på hela ditt företag och presenterar en långsiktig plan för hur du kan få ut det mesta av dina tillgångar.

Förebyggande – När alla har nått dit de vill, hjälper vi till att bibehålla det friska och förebygga ohälsa. Så med blir din investering i vårt samarbete en vinst för alla.

Vi samarbetare med företaget Fysiotest Europe AB. Läs mer om deras företagshälsovård här.