Företagshälsa

– som den borde vara.

Ta fram ditt företags HÄLSOPOTENTIAL

Från Sjukt till Friskt –Din Personal är din viktigaste tillgång. Med hjälp av vår arbetsmodell “APP” tar vi pulsen på hela ditt företag och presenterar en långsiktig plan för hur du kan få ut det mesta av dina tillgångar.

Förebyggande – När alla har nått dit de vill, hjälper vi till att bibehålla det friska och förebygga ohälsa. Så med blir din investering i vårt samarbete en vinst för alla.

Vi samarbetare med företaget Fysiotest Europe AB. Läs mer om deras företagshälsovård här.