Företagshälsa

– som den borde vara.

Ta fram ditt företags HÄLSOPOTENTIAL

Från Sjukt till Friskt –Din Personal är din viktigaste tillgång. Med hjälp av vår arbetsmodell “APP” tar vi pulsen på hela ditt företag och presenterar en långsiktig plan för hur du kan få ut det mesta av dina tillgångar.

Förebyggande – När alla har nått dit de vill, hjälper vi till att bibehålla det friska och förebygga ohälsa. Så med blir din investering i vårt samarbete en vinst för alla.

 
 • Flexibelt – Företagshälsovård ska inte vara avancerat och tråkigt. Det ska vara okomplicerat och roligt! Vi har byggt ett koncept som riktar sig till företag som vill ha företagshälsovård som den borde vara. Vårt koncept bygger på enkelhet och flexibilitet. Företaget väljer med vår vägledning ur vår meny av tjänster inom företagshälsovård precis vad som passar dem.
 • Förebyggande – Vi förespråkar inte så kallade nollavtal bara för att företaget ska uppnå Arbetsmiljöverkets rekommendationer om företagshälsovård (FHV). Vi ser hellre till individen och har ett förebyggande tänk. Det är då vi kan se de riktigt stora vinsterna i att investera i FHV. Vi ser FHV som en investering och inte som en kostnadsmassa.
 • Avtalslösning – Vi ser till att företagen blir nöjda med sin företagshälsovård bland annat genom att erbjuda flexibla avtalslösningar. Vi binder inga avtal att löpa en viss längd. De går att säga upp med en ledtid på 3 månader, oavsett anledning och när som helst*. Ingår man ett avtal om företagshälsovård med oss så ser vi till att bidra med verktygen så att de anställda mår så bra den kan både på och utanför arbetet.
 • Kommunikation – Kommunikation är en av de stora stöttepelarna som vi lutar oss emot. Vet inte de anställda om vad avtalet om företagshälsovård innehåller, kan de inte fullt ut nyttja sin fulla potential och går kanske med värk i kroppen, helt i onödan. Detta drar ner arbetskapaciteten, humöret blir sämre och i förlängningen förlorar företaget på att den anställda inte mår som den borde göra. Därför bör företag skaffa företagshälsovård som den borde vara!
 • Ekonomi – Om de anställda kan prestera 2 % mer om de har företagshälsovård som bidrar med verktygen till bättre hälsa så är det väldigt mycket värt för företagets ekonomi. Låt oss komma ut och presentera lite närmare vad vi menar.

  ”Train people well enough so they can leave,
  treat them well enough so they don´t want to”
  Citat av Richard Branson