Företaget Fullt Fokus arbetar med stresshantering/stressreducering och mental träningElenor

Genom ett coachande förhållningssätt får du som individ, idrottare, ledare eller i en arbetsgrupp möjlighet att växa och utvecklas på det personliga planet. Det är en gåva inte bara för dig själv, utan även för människor i din närhet så som familj, arbetskamrater och medarbetare. Förändringar i samhället sker allt snabbare och valmöjligheterna är många. Den moderna människans fenomen är att hålla sig LEVANDE.

Allt fler efterlyser tekniker, produkter och metoder för att må väl och att ha ork över för både familj och yrkesliv. Genom att bli medveten om enkla medel som integreras i vardagen, kan du få insikt om egna behov för att skapa meningsfullhet och en känsla av sammanhang. Göra livet mer hanterbart och se återhämtning som en naturlig del i vardagen.

När du har mental styrka synliggörs livet och dina behov. Du har lättare för att göra bättre val som i sin tur leder till ett lugnare inre, större närvaro och starkare hälsa.

Genom medvetenhet och målinriktat samarbete, kan du som vill få ihop livspusslet i privatliv och karriär utvecklas i eget ledarskap.

Varmt välkommen att boka en tid med mig.

elenor.thelander@fulltfokus.se

070-6645561

Läs mer på : www.fulltfokus.se