PURE Taping Academy är ansvarig för all utbildning inom PURE Taping i Europa. Företaget är en del av GO PURE AB som ägs och drivs av Magnus Häggbom. Vårt mål är att alltid hålla hög kvalitet på våra utbildningar och att genom våra utbildningar och kurser ge alla deltagare tillräcklig kunskap för att använda material och metod på bästa sätt.

Företaget är i dag verksam i Sverige, Norge, Finland, England, Grekland och Spanien.

I varje land representeras företaget av en samarbetspartner som har ensamrätt på utbildning.

Vår ambition är att erbjuda alla intresserade en vetenskapligt grunderad och beprövad behandlingsmetod som gynnar användaren genom att påskynda läkning respektive förebygga skada hos sina klienter.

Vill du veta mer om PURE Taping, kontakta oss.